Impressum

Společnost

Techem, spol. s r. o. 
Počernická 96
108 00  Praha 10 - Malešice
Telefon: +420 272 088 777 
E-mail: info(at)techem.cz

Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jiří Zerzaň

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 23339
IČO: 49684370
DIČ: CZ49684370

Autorská práva 

Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové, video a animované soubory, stejně jako jejich úprava podléhají právním předpisům a zákonům na ochranu autorského práva a duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro obchodní účely či pro další použití, ani měněny a používány na jiných webových stránkách. Některé internetové stránky obsahují i obrázky, které podléhají autorskému právu osob, které je pro zveřejnění na toto místo poskytly.

Záruka 

Informace poskytuje společnost Techem, spol. s r. o. bez ubezpečení či záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné či tiché. Vyloučeny jsou i veškeré tiché záruky ohledně obchodní způsobilosti, vhodnosti pro určité účely či neporušování zákonů a patentů. Přestože vycházíme ze skutečnosti, že veškeré námi uvedené informace jsou pravdivé a vhodné, mohou ve výjimečných případech obsahovat nepřesnosti či chyby.

Značky

Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré značky uvedené na těchto internetových stránkách zákonně chráněnými značkami společnosti Techem GmbH či jejích dceřiných společností.

Nahoru