Servis přístrojů Techem

Osvědčená technologie, flexibilní služby

Správné rozúčtování vyžaduje spolehlivou technologii a servis – tedy přístroje a služby Techem. Poradíme, nainstalujeme, profinancujeme, opravíme a vyměníme přístroje. Sledujeme termíny kalibrací a informujeme Vás o nejnovějším technickém vývoji – ať už v rámci údržby nebo pronájmu.

Vaše výhody

 

Profitujte z našich dlouhodobých zkušeností. Vedle intenzivního poradenství a důkladné analýzy Vašich potřeb Vám zaručujeme:

  • technicky velice kvalitní registrační přístroje,
  • rozsáhlý sortiment přístrojů s rozmanitými možnostmi využití,
  • kvalitní montáž našimi odborně vyškolenými techniky,
  • údržbu a servis pro veškeré vodoměry, měřiče tepla a další produkty.

 

Baterie

Mnoho zařízení prodávaných společností Techem obsahuje vyměnitelné baterie. Koncový uživatel je ze zákona povinen použité baterie vrátit. Použité baterie lze bezplatně vrátit do obecního sběrného místa nebo místním prodejcům nebo do Techemu či pobočky Techemu.

Baterie a dobíjecí baterie jsou zřetelně označeny symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Značka s přeškrtnutým odpadem znamená, že nesmíte likvidovat baterie a akumulátory v domovním odpadu. Pod tímto označením, pokud jsou splněny zákonné požadavky, musí být při označování baterií použity tyto symboly s tímto významem:

Hg: baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti

Pb: baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova
Cd: baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia

Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo zlikvidovány. Baterie však také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan nebo nikl, které lze recyklovat. 

Nahoru