Rádiové odečty

Rádiové přístroje Techem výrazně usnadní Vaši každodenní práci.

S rádiovým systémem Techem se odečet provádí mimo obydlí pomocí mobilní rádiové datové registrace.

Odhady spotřeby a domlouvání termínů s obyvateli se tak stávají minulostí. Výsledná ztráty času a nákladů na zpracování rovněž odpadají. Každý obyvatel si může svou spotřebu snadno zkontrolovat. Data zůstávají uložena v rádiových registračních přístrojích a lze si je tak na displeji kdykoliv prohlédnout.

  1. Spotřebu studené a teplé vody zjišťují rádiové vodoměry.
  2. Spotřeba chladících jednotek je registrována měřiči chladu.
  3. U podlahového vytápění jsou užívány měřiče tepla s rádiovým rozhraním.
  4. Na jednotlivá topná tělesa jsou instalovány rádiové indikátory vytápění.
  5. Odečet je prováděn mobilní rádiovou datovou registrací.
Nahoru