Techem Smart System - Pravidelný monitoring přístrojů

Permanentní dohled nad přístroji

Indikátor vytápění nebo měřič v jedné z Vašich nemovitostí vykazuje poruchu? Dosud docházelo k detekci až při odečtu. Následek: Odhady spotřeby pro staré a nové období rozúčtování - tudíž větší náklady pro Vás. Prostřednictvím Techem Smart Systemu pro Vás pravidelně kontrolujeme všechny rádiem vybavené měřicí přístroje, včas zjišťujeme chybové zdroje a odstraňujeme je. Dotazy nájemníků a případné odhady jsou redukovány na minimum a Vy šetříte čas.

Automatický monitoring = permanentní kontrola všech přístrojů

 

Vaše výhody: více pohodlí pro nájemníky a méně dotazů. Odhady spotřeby jsou nutné pouze pro jedno rozúčtovací období.

Nahoru