Prohlášení o ochraně dat

Toto prohlášení o ochraně dat se vztahuje na veškeré webové stránky společnosti Techem GmbH. Nevztahuje se však na odkazy, které uživatele ze stránek společnosti Techem přesměrují a odkáží na informace a služby externích subjektů.

Nahoru