Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré internetové stránky společnosti Techem GmbH. Nevztahuje se však na odkazy, které uživatele z internetových stránek společnosti Techem přesměrují a odkazují na informace a služby externích subjektů.

Subjekt zpracování osobních údajů

Subjektem, který je odpovědný za zpracování osobních údajů, je společnost Techem GmbH se sídlem Hauptstraße 89, 65760 Eschborn, Německo a případně její dceřiné či přidružené společnosti.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které Vám mohou být přiděleny jakožto jednotlivci. Mezi příklady osobních údajů patří mimo jiné Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Neosobními údaji jsou pak informace jako např. počet uživatelů internetové stránky.

Jaké informace shromažďujeme? Jak s nimi nakládáme?

Osobní údaje jsou prostřednictvím internetových stránek společnosti Techem shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je zpřístupníte a to např. v rámci registrace, vyplněním standardních formulářů, zasíláním e-mailů nebo zadáváním objednávek společnosti Techem. Tyto údaje užíváme výhradně pro účely uvedené v konkrétním případě nebo pro účely vyplývající z dotazu. Jakékoli užívání údajů pro marketingové účely je omezeno výhradně pro vlastní propagaci (včetně doporučené inzerce) společnosti Techem. Předávání osobních údajů třetím stranám se uskutečňuje pouze tehdy, je-li to nutné pro plnění smluvních závazků.

Užíváme Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám nabídli produkty a služby společnosti Techem. Máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas s užíváním Vaší e-mailové adresy, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos v souladu se základními sazbami. Dále upozorňujeme na to, že jste oprávněni kdykoliv odmítnout jakékoli užívání Vašich údajů za účelem marketingové propagace, realizace průzkumů trhu či veřejného mínění. Při každé návštěvě našich internetových stránek uchová společnost Techem pouze zkrácenou adresu IP Vašeho přistupujícího počítače a informaci o internetové stránce, z níž byl Vás vstup přechodem realizován. Během Vaší návštěvy jsou ukládány informace o datu a době přístupu, názvy zpřístupněných souborů, adresa URL, kód odpovědi HTTP, stav přístupu a informace o množství přenesených dat v rámci připojení. Tyto informace užíváme výhradně pro statistické účely, přičemž každý individuální uživatel zůstává zcela anonymní. Na internetových stránkách společnosti Techem jsou data shromažďována a uchovávána pro marketingové a optimalizační účely prostřednictvím technologie společnosti etracker GmbH. Z těchto údajů jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a za účelem vytváření těchto profilů mohou být užívány cookies.

Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Bez samostatného souhlasu dotčené osoby nebudou údaje shromážděné prostřednictvím technologie etracker užívány k osobní identifikaci uživatele těchto internetových stránek a nebudou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Se shromažďováním a uchováváním údajů je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s bezodkladnou budoucí účinností. Upozorňujeme však, že pokud návštěvník těchto internetových stránek nebude chtít akceptovat cookies na svém počítači, musí z technických důvodů vyjádřit tento svůj samostatný nesouhlas se shromažďováním a uchováváním údajů při každé návštěvě těchto internetových stránek.

Co je "cookie"?

Cookie je datová informace, která Vašemu prohlížeči umožňuje komunikovat s naším serverem a vytvořit tak individuální spojení Vašeho počítače s počítačem společnosti Techem. Za tímto účelem je na počátku relace Vašemu počítači formou cookies přidělen „název“(technicky = "Session-ID"), kterým se Vaše PC při práci a komunikaci s naším serverem „prokazuje“. Náš server je tak schopen detekovat příslušný dotazující se prohlížeč a může tak vracet Vaše individuální data. Naše cookies neobsahují žádná Vaše osobní nebo evidenční data, ale pouze jednoznačné a náhodně generované "Session-ID", které je po ukončení prohlížení webových stránek automaticky odstraněno z Vašeho prohlížeče. Při dalším spuštění našich internetových stránek je znovu náhodně vygenerováno jiné ID. V rámci přípravy internetové nabídky jsou užívány cookies s omezenou platností využití, abychom mohli internetové stránky společnosti optimalizovat v souladu s Vašimi preferencemi. Příjem cookies můžete ve svém prohlížeči kdykoliv vypnout. V takovém případě je však možné, že se Vám při prohlížení webových stránek eventuálně nebude jejich část optimálně zobrazovat, což platí zejména pro užívání online služeb. Kromě Vašich údajů, které jsou z Vaší strany poskytovány dobrovolně, např. v rámci požadavku o informační materiály nebo při užívání našeho online servisu, nejsou ukládány žádné Vaše osobní údaje. Předání osobních údajů třetím osobám mimo skupinu Techem, např. za účelem propagace či reklamy, se neprovádí vyjma okolností, kdy je společnost Techem k takovéto činnosti ze zákona povinována. Pokud v rámci realizace obchodních procesů spolupracujeme s externími poskytovateli produktů a služeb, jsme povinni řídit se smluvními vztahy v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a rovněž ustanoveními příslušné související legislativy.

Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů, které má společnost Techem v držení, jsou jako ochrana před neoprávněným přístupem a zneužitím užívána rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, která společnost Techem pravidelně prověřuje a aktualizuje jejich technické nastavení. Pokud jsou Vaše osobní údaje užívány společností Techem v rámci centrálního zpracování dat za účelem zlepšení zákaznického servisu nebo z technických důvodů, je prostřednictvím vhodných opatření zajištěno, že je z hlediska práva na ochranu osobních údajů zákazníků dbáno na striktní dodržování ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a rovněž ustanovení příslušných souvisejících legislativních předpisů. Dojde-li v rámci ustanovení Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Techem ke změnám, budou případné změny uveřejněny na této internetové stránce. Můžete se tak kdykoliv informovat, jaké údaje v souvislosti s Vaší osobou shromažďujeme a za jakým účelem. V případě zájmu Vám na základě písemného požadavku rádi poskytneme informace, týkající se konkrétních uložených údajů v souvislosti s Vaší osobou. Vaše dotazy a připomínky v souvislosti s ochranou a zabezpečením údajů jsou vítány. Napiště nám prosím e-mail na adresu techem(at)techem.cz nebo nás kontaktujte prostředníctvím našeho kontaktního formuláře.

Nahoru