Techem v České republice

Inovativní technologie, kompetentní servis

Jakožto   přední   poskytovatel   energetických  služeb  a  dodavatel  měřicí 
a regulační techniky nabízíme našim zákazníkům široké spektrum služeb, které již dnes řeší energetické otázky budoucnosti.

Další informace a kontakty

Centrála Techem

Našimi energetickými službami celosvětově zajišťujeme efektivní zacházení s teplem, vodou, chladem a proudem. Za tímto účelem poskytujeme jedinečnou nabídku služeb, přesahující rámec spravedlivé registrace tepla a vody na základě spotřeby.

Další informace

 

Nahoru