Techem – inteligentní užívání energie!

Efektivní využití energetických služeb

Energetické služby zahrnují mnohem víc, než jen registraci a rozúčtování spotřeby. Techem jako poskytovatel energetických služeb zajišťuje inteligentní a úsporné zacházení s energií a vodou.

Řízení energie je naším posláním

Voda znamená odpovědnost

Nahoru